Astma kan gi mange forskjellige symptomer.

Noen av symptomene kan også være typiske for andre lidelser, som bl.a. kronisk hoste, luftveisinfeksjoner, KOLS og akutt eller kronisk bronkitt.1

Symptomene som kjennetegner astma er hvesing, tetthet i bryst, tungpustethet og hoste.2 De fleste med astma opplever flere symptomer samtidig. Symptomene kan variere i styrke og er typisk verre om natten, etter trening, ved en allergisk reaksjon eller ved inhalering av sigarettrøyk eller kald luft. Hos eldre astmatikere kan det være vanskelig å skille mellom astma og KOLS. Noen voksne med astma kan oppleve symptomer som ligner symptomene ved KOLS.3

Kjenner du din astmatype?

Det er ulike typer astma, og pasienter opplever symptomer og astmaanfall i forskjellig grad.

Er din astma under kontroll?

Millioner av mennesker lever med daglige astmasymptomer og har akseptert dem som en del av hverdagen. Når man har vent seg til astmasymptomer over flere år, oppleves det kanskje som at astmaen likevel er under kontroll.

    1. Pavord ID, Shaw DE, Gibson et al. Inflammometry to assess airways disease. Lancet 2008;372:1017-1019
    2. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2018. Available at: https://ginasthma.org/2018-pocket-guide-for-asthma-management-and-prevention/. Last Accessed October 2018
    3. Haldar P, Pavord ID, Shaw DE et al. Cluster analysis and clinical asthma phenotypes. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:218-224

GZNO.GZ.19.05.0129a