Astma er en kronisk inflammatorisk sykdom, som når den er utilstrekkelig kontrollert vil kunne gi luftveissymptomer, astmaanfall og begrensninger i daglig aktivitet

Er din astma under kontroll?

Millioner av mennesker lever med daglige astmasymptomer og har akseptert dem som en del av hverdagen. Når man har vent seg til astmasymptomer over flere år, oppleves det kanskje som at astmaen likevel er under kontroll.

> 50 %

av personer med astma overvurderer hvor god astmakontroll de har1.

Alvorlig astma

Tilstanden er ofte uoppdaget. Det er på tide å sette fokus på tilstanden og dens konsekvenser. 

Kjenner du din astmatype?

Det er ulike typer astma, og pasienter opplever symptomer og astmaanfall i forskjellig grad.

    1. Fletcher M, Hiles D. Continuing discrepancy between patient perception of asthma control and real-world symptoms: a quantitative online survey of 1 083 adults with asthma from the UK. Primary Care Resp J.2013;24:432-438