Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom, og det er derfor viktig at behandling og egenpleie planlegges langsiktig.

Man kjenner dessverre ikke til noen kur for atopisk eksem, men det er mye du kan gjøre selv for å lindre symptomene og forhindre utbrudd. 

Atopisk eksem kjennetegnes ved en svekket hudbarriere, utørring av hud og immunresponser. Forhold som kan påvirke disse negativt kan utløse eksemoppbluss. Utløsende faktorer og rutiner som holder eksemet stabilt varierer fra person til person. Det er en ytterligere utfordring at eksemet også påvirkes av både postivt og negativt stress, noe som kan gjøre det vanskelig å vite akkurat hva som utløser eller lindrer.1

Dette kan forverre atopisk eksem

Tørr hud

Tørr luft tørker ut huden. Personer med atopisk eksem opplever gjerne større plager om vinteren eller i andre klima med tørr luft. Såpe, rengjøringsmiddel og vann kan også bidra til å tørke ut huden.1

Tekstiler og svette

Ull og andre tekstiler med grove fibre, som enkelte syntetiske materialer, kan irritere huden og utløse eksem. Siden svette for enkelte også kan utløse eksem kan tettsittende eller varme plagg også være ett problem.1

Matvarer

Histaminrike matvarer som tomat, jordbær, sjokolade, brunost, og sitrus kan forverre eksem. Det betyr ikke nødvendigvis at man er allergisk mot matvarene. Allergi og/eller intoleranse bør vurderes av lege før man eventuelt unngår næringsmidler.1

Allergi

Allergiske reaksjoner kan forverre eksem. Hva man i så fall bør unngå avhenger av hva man er allergisk mot. Ved mistanke om allergi bør man ta kontakt med lege for kartlegging og evaluering.1

Stress

Psykologiske faktorer som blant annet positivt og negativt stress kan forverre symptomene.1

Dette kan lindre atopisk eksem

Lindring av atopisk eksem kan oppnås ved å unngå faktorer som forverrer eksemet, motvirke hudens uttørking, og dempe hudens betennelsesrespons.1-4

Unngå å klø deg

Kløe er gjerne det som oppleves som mest plagsomt for de som er rammet av eksem. Å klø seg gir behag som avhenger av kløens intensitet og plassering. Dessverre fører kløing til oppkloring og dermed ytterligere svekkelse av hudbarrieren og gjerne forverring av eksem og risiko for infeksjon.1-4

Tilfør huden fuktighet

Tørr hud sprekker opp og klør. Sprekker og kloring øker risiko for infeksjon og kontakt med allergen. Hudbarrieren kan styrkes ved å tilføre midler som gir eller holder på fuktighet. Hvilken metode som fungerer best avhenger både av person og hudens tilstand.1-4

Det finnes en rekke kremer tilgjengelig med innhold som hjelper huden å holde på fuktighet, for eksempel glyserol eller urea. Fuktighet i huden kan opprettholdes ved smøring av hud to ganger daglig. Salver og oljer inneholder fett og hjelper ved å holde på fuktighet, delvis blokkere og mykgjøre huden. Hyppig og korrekt smøring med krem, salver og oljer kan være en utfordring, men det både lindrer og hindrer eksemutbrudd.2-4

Sol deg med måte

Solskinn kan i begrensede mengder både dempe betennelsesreaksjoner i og styrke hudbarrieren. Solbrenning er derimot en betennelsesreaksjon. Grensen for når man blir solbrent varierer fra person til person, og enkelte behandlinger kan påvirkes eller ha økt risiko for bivirkninger hvis man utsettes for sollys. Det er derfor viktig at du diskuterer eventuell soleksponering med din behandlende lege.2-4

Unngå stress

Både negativt og positivt stress kan forverre eksem. Hva og hvor mye som utløser en forverring er individuelt. Det psykiske aspektet ved atopisk eksem er godt kjent for de som har levd lenge med og/eller behandler eksem. Diskuter dette gjerne med din behandlende lege for hjelp til å gjenkjenne og mestre situasjoner som kan bidra til forverring av eksemet.1-4

Få råd fra de med egenerfaring

Det finnes tre pasientorganisasjoner som tilbyr et felleskap og en rekke råd og tips basert på egenerfaring.2-4

    1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9. 
    2. Lyngra R, Berents TL. Tips og råd ved atopisk eksem [Internet]. LHL Astma og allergi. [sitert 2019 Jan 24]. Tilgjengelig fra: https://www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/eksem/tips-og-rad-ved-atopisk-eksem/
    3. Norges Astma og Allergiforbund. Eksembehandling - Allergiviten.no [Internet]. [sitert 2019 Jan 24]. Tilgjengelig fra: https://www.naaf.no/eksem/behandling-av-eksem
    4. Psoriasis og eksemforbundet. Å leve med atopisk eksem | PEF Norge [Internet]. [cited 2019 Jan 24]. Available from: https://www.hudportalen.no/Atopiskeksem/Aa-leve-med-atopisk-eksem