Usikker på om du har nesepolypper?

Mange mennesker lever med symptomene på nesepolypper, kjent som kronisk rhinosinusitt med nesepolypper (CRSwNP) - og har akseptert deres konstante rennende nese, tett nese, ansiktssmerter og tap av lukt som at "det er bare sånn det er".1,2,3

Og mange kan ha opplevd denne tilstanden i årevis. Men hvis symptomene på nesepolypper er plagsomme, og forstyrrer daglige aktiviteter, er det viktig å vite at vitenskapen går fremover om det vi vet om nesepolypper.4, 5

Hvor mye påvirker nesepolypper livet ditt?

Har du tegn på NESEPOLYPPER?

Svar på noen spørsmål og finn ut om du har tegn på nesepolypper, og i så fall hva du kan gjøre med det.

(Testen tar mindre enn 1 min.)

80%

Visste du at...?

av personer med nesepolypper har Type 2 inflammasjon.7,8

Personer med nesepolypper kan også ha astma.6 Dette er forårsaket av en bestemt type betennelse.4

  1. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology. 2012;50(1):1-12.
  2. Dietz de Loos DA, Hopkins C, Fokkens WJ. Symptoms in chronic rhinosinusitis with and without nasal polyps. Laryngoscope. 2013;123(1):57-63.
  3. SNOT-20 Copyright Ó 1996 by Jay F. Piccirillo, M.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri SNOT-22 Developed from modification of SNOT-20 by National Comparative Audit of Surgery for Nasal Polyposis and Rhinosinusitis Royal College of Surgeons of England.
  4. Bachert C, Gevaert E. Advances in rhinitis and rhinosinusitis in 2015. J Allergy Clin Immunol. 2016;138(5):1277-1283.
  5. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NM, Pirozzi G, Stahl N, Yancopoulos GD. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov. 2016;15(1):35-50.
  6. Khan A, Vandeplas G, Huynh TMT, et al. The Global Allergy and Asthma European Network (GALEN rhinosinusitis cohort: a large European cross-sectional study of chronic rhinosinusitis patients with and without nasal polyps. Rhinology. 2019;57(1):32-42.
  7. Chaaban MR, Walsh EM, Woodworth BA. Epidemiology and differential diagnosis of nasal polyps. Am J Rhinol Allergy. 2013;27(6):473-478.
  8. Van Zele T, Claeys S, Gevaert P, et al. Differentiation of chronic sinus diseases by measurement of inflammatory mediators. Allergy. 2006;61(11):1280-1289.