Hva er atopisk eksem?

Atopisk eksem, også kjent som atopisk dermatitt, er en kronisk hudsykdom som blant annet fører til tørr hud, utslett og kløe. Sykdommen starter typisk i småbarnsalderen, men noen opplever å få det i voksen alder. Atopisk eksem er ikke smittsomt.

Hos barn starter gjerne utslettene på kinn og på bøyefurer slik som knehaser. Graden av eksem varierer både fra person til person og over tid. Forekomsten blant småbarn i Norge er på omtrent 24%. De fleste barn "vokser av seg" eksemet og blant norske 18-åringer er forekomsten omtrent 10%.2-5

Selv om mange blir kvitt plagene i løpet av barneårene er det noen som opplever at eksemet ikke blir borte eller blusser opp senere i livet. Personer med atopisk eksem har også økt risiko for å utvikle andre atopiske sykdommer, slik som allergier, astma og høysnue.1,6-8

"Jeg skulle ønske jeg kunne leve livet fullt ut. Men ingen forstår hvor ille det er."

Hvorfor får noen atopisk eksem?

Vi vet fortsatt ikke hvorfor noen får atopisk eksem. Det vi vet er at det er en kombinasjon av arv, immunforsvarets aktivitet og miljømessige faktorer som tilsammen gjør at sykdommen oppstår og utvikler seg. Arv spiller antageligvis en betydelig rolle. Tvillingstudier tyder på at 80% av tilfeller av atopisk eksem kan forklares genetisk.9-10

Det som er felles for alle med atopisk eksem er en svekket hudbarriere. Huden blir tørr og beskytter ikke lenger like godt mot omverdenen. Bakterier og allergener som trenger inn møtes av kroppens immunceller som reagerer ved å setter i gang en betennelsesreaksjon.9

Betennelse i huden er en viktig del av vårt immunforsvar og koordineres via signalmolekyl som fører til rødhet, hevelse, kløe og mobilisering av ytterligere immunresponser. Hos de med atopisk eksem leder dessverre den svekkede hudbarrieren til vedvarende betennelse. Kløen gjør det ofte verre ved at oppkloring ytterligere svekker huden. Slik skapes det en selvforsterkende sirkel av kløe og kloring.11

  1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, et al. Atopisk eksem. Tidsskr Den Nor Legeforening. 2018;138(13):1256–9. 
  2. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet Lond Engl. 2016 Mar 12;387(10023):1109–22. 
  3. Berents TL, Lødrup Carlsen KC, Mowinckel P, et al. Vitamin D levels and atopic eczema in infancy and early childhood in Norway: a cohort study. Br J Dermatol. 2016 Jul;175(1):95–101. 
  4. Smidesang I, Saunes M, Storrø O, et al. Atopic dermatitis among 2-year olds; high prevalence, but predominantly mild disease--the PACT study, Norway. Pediatr Dermatol. 2008 Feb;25(1):13–8. 
  5. Sørensen M, Wickman M, Sollid JUE, et al. Allergic disease and Staphylococcus aureus carriage in adolescents in the Arctic region of Norway. Pediatr Allergy Immunol. 2016 Nov;27(7):728–35. 
  6. Whiteley J, Emir B, Seitzman R, et al. The burden of atopic dermatitis in US adults: results from the 2013 National Health and Wellness Survey. Curr Med Res Opin. 2016 Jun 21;1–7. 
  7. Dharmage SC, Lowe AJ, Matheson MC, et al. Atopic dermatitis and the atopic march revisited. Allergy. 2014 Jan;69(1):17–27. 
  8. Spergel JM. From atopic dermatitis to asthma: the atopic march. Ann Allergy Asthma Immunol Off Publ Am Coll Allergy Asthma Immunol. 2010 Aug;105(2):99-106; quiz 107-109, 117. 
  9. Berents TL, Landrø L, Rehbinder EM. Den atopiske huden. Allergi Praksis. 2016 Mar 30;1:16–20. 
  10. Wollenberg A, Oranje A, Deleuran M, et al. ETFAD/EADV Eczema task force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients. J Eur Acad Dermatol Venereol JEADV. 2016 May;30(5):729–47. 
  11. Hong J, Buddenkotte J, Berger TG, et al. Management of itch in atopic dermatitis. Semin Cutan Med Surg. 2011 Jun;30(2):71–86.