Hva er atopi?

"Atopi" brukes for å beskrive en person med et immunforsvar som litt for lett produserer immunoglobulin E antistoffer (IgE). Det betyr at atopikere blant annet lettere utvikler allergi mot stoffer i nærmiljøet vår slik som pollen, dyrehår og mat, og sykdommer som eksem, astma og høysnue.

Test ditt eksem

Hvis du har atopisk eksem kan du ta en test for å evaluere om symptomene er milde, moderate eller alvorlige.

Hva er en atopiker?

Overaktiv IgE antistoffproduksjon gir økt risiko for utvikling av allergi og sykdommer som drives frem av betennelse.

Omtrent halvparten av atopikere har allergi. Økt betennelsesreaksjon gjør at de også har økt risiko for utvikling av blant annet eksem, astma, og høysnue.  Man er fortsatt litt usikker på hvorfor noen blir atopikere. Arv er en mulig årsak. Personer med gen som fører til svekket hudbarriære har større risiko for eksem, og personer med gen som gir svekket barriere i lunger og slimhinner har økt risiko for astma og høynsue. Selv om man kjenner til en rekke gen som kan gi økt risiko for atopiske sykdommer er de ikke alltid tilstede eller tilstrekkelig for å forklare hvorfor noen utviklet sykdommene. Det er derfor grunn til å anta at miljø også spiller en viktig rolle.3

Barn som utvikler atopisk eksem tidlig har økt risko for å utvikle andre atopiske sykdommer. De påfølgende atopiske sykdommene kommer gjerne i en viss rekkefølge, kjent som den atopiske marsjen.4-5

Atopisk eksem

Atopisk eksem er en betennelsessykdom i huden som gir tørr hud med røde og kløende utslett. De fleste får sykdommen i spedbarnsalderen. Mange vokser det også av seg i løpet av tenårene, men har en økt risiko for å oppleve det igjen senere som voksne.1 Atopisk eksem kan være det første steget i utvikling av andre atopiske tilstander. Blant pasienter med eksem har 22 % astma og 46 % høysnue.2-5
 

Matallergi

Matallergi er en immunologisk reaksjon på matvarer. Symptomene oppstår typisk i munn og svelg, i fordøyelsessystemet, på hud, eller i luftveiene. Symptomenes alvorlighet varierer, men kan i verste fall være livstruende hvis man ikke får rask behandling. Man kan utvikle allergi mot mange ulike matvarer, men de vanligste er kumelk, egg, nøtter, soya, skaldyr og fisk. Det kan være vanskelig å skille matvareallergisymptomer i mage og tarm fra overfølsomhetsreaksjoner og enkelte fordøyelsessykdommer. Behandling og håndtering av allergi, overfølsomhet og fordøyelsessykdommer er ulik og det er viktig at man tar kontakt med lege for utredning og eventuell diett.6

Atopisk astma

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene. Symptomene varierer fra person til person, men typisk opplever astmatikere trange luftveier med økt slimproduksjon. Dette fører til hosting, surkling i lungene, og vanskeligheter med å puste normalt.7

Utvikling av astma er kompleks og kan skyldes en rekke ulike faktorer i arv og miljø. Sannsynligvis finnes det ulike typer astma med ulik årsakssammenheng. Atopisk astma er den vanligste typen og beskriver astma som er koblet til medfødt tilbøyelighet til å reagere allergisk. F.eks. mot pollen, midd, eller pelsdyr. Det oppstår typisk i barneårene og oftere hos de som har allergi, andre atopiske sykdomer eller atopiske sykdom i familien. Det er imidlertid mye usikkerhet rundt årsakssammenhengen mellom allergi, atopiske sykdommer og astma.8

Høysnue og pollenallergi

Høysnue, eller allergisk rhinitt som er den medisinske termen, skyldes en inflammasjon i luftveiene og gir symptomer som rennende nese, kløende øyne og nyseanfall. Symptomene kan framkalles på grunn av det som kalles sesongbasert rhinitt, som for eksempel overfølsomhet mot pollen, eller det kan framkalles ved helårsrhinitt som støv-, pels-, og middallergi. De aller fleste atopikere har kun sesongbaserte plager mens noen har plager året rundt. Sykdommen er vanligst blant personer mellom 20 og 40 år.9-10

  1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, et al. Atopisk eksem. Tidsskr Den Nor Legeforening. 2018;138(13):1256–9.
  2. Barnetson RSC, Rogers M. Child- hood atopic eczema. BMJ. 2002 Jun 8;324(7350):1376–9.
  3. Schleimer RP, Berdnikovs S. Etiology of epithelial barrier dysfunction in patients with type 2 inflammatory diseases. J Allergy Clin Immunol. 2017 Jun;139(6):1752–61.
  4. Dharmage SC, Lowe AJ, Matheson MC, et al. Atopic dermatitis and the atopic march revisited. Allergy. 2014 Jan;69(1):17–27.
  5. Spergel JM. From atopic dermatitis to asthma: the atopic march. Ann Allergy Asthma Immunol Off Publ Am Coll Allergy Asthma Immunol. 2010 Aug;105(2):99-106; quiz 107-109, 117.
  6. Turnbull JL, Adams HN, Gorard DA. Review article: the diagnosis and management of food allergy and food intolerances. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jan;41(1):3–25.
  7. Papi A, Brightling C, Pedersen SE, et al. Asthma. Lancet. 2018 24;391(10122):783–800.
  8. Comberiati P, Di Cicco ME, D’Elios S, et al. How Much Asthma Is Atopic in Children? Front Pediatr. 2017;5:122.
  9. Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G, et al. Allergic rhinitis. Lancet. 2011 Dec 17;378(9809):2112–22.
  10. Thomsen SF. Epidemiology and natural history of atopic diseases. Eur Clin Respir J. 2015;2.