Det finnes flere astmatyper som kan ha ulik underliggende årsak, og man kan oppleve astmaanfall og symptomer i ulik grad

Nye framskritt i astmaforskningen har identifisert en av årsakene til alvorlig astma, kalt type 2-inflammasjon1. Denne oppdagelsen muliggjør en tilrettelagt tilnærming til behandlingen.

Type 2 inflammasjon. Grafisk fremstilling av Sanofi Genzyme.4

Hvilke astmatyper finnes?

Type 2-inflammasjon er driveren bak astma hos over 50% av alle som har astma2. Astmatikere med type 2-inflammasjon har generelt høyere risiko for astmaanfall, men reagerer godt på behandling med kortikosteroider3.

Allergisk astma starter ofte i barndommen og er forbundet med tidligere allergisk sykdom eller familiehistorie med allergisk sykdom, f.eks. atopisk eksem, allergisk rhinitt, legemiddel- eller matallergi. Dette er kjent som den atopiske marsjen6.

Eosinofil astma kjennetegnes av forhøyede nivåer av en spesiell type hvite blodceller, kalt eosinofile celler3.

Astma som oppstår i voksen alder: Denne typen astma er som regel ikke allergisk betinget. Pasienter kan oppleve nesesymptomer og kan ha nesepolypper5. Arbeidsrelatert astma (dvs. astma som utvikler seg pga. miljøfaktorer på arbeidsplassen) bør utelukkes hos astmatikere hvor sykdommen oppstår i voksen alder.5.

Astma med vedvarende luftveisobstruksjon: kan oppstå hos personer med lang sykdomsvarighet av astma. De utvikler kroniske endringer i luftveiene som gjør at obstruksjonen ikke lengre er reversibel. Denne type astma har noen av de samme symptomene som ved KOLS6.

> 50 %

VISSTE DU AT?

av voksne med astma, er påvirket av type 2-inflammasjon2

  1. Dunican EM, Fahy JV. The Role of type 2inflammation in the pathogenesis of asthma exacerbations. Ann Am Thorac Soc.2015;12 Suppl 2:S144–S149
  2. Woodruff PG, et al. T-helper Type 2–driven Inflammation Defines Major Subphenotypes of Asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180(5):388–395
  3. Pavord ID, Shaw DE, Gibson et al. Inflammometry to assess airways disease. Lancet 2008;372:1017-1019 
  4. Global Initiative for Asthma (GINA). GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide.2019. Available at: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf. Last assessed April 2019.
  5. Amelink M, de Groot JC, de Nijs SB, Lutter R et al. Severe adult-onset asthma: A distinct phenotype. J Allergy Clin Immunol 2013;132:
  6. Haldar P, Pavord ID, Shaw DE et al. Cluster analysis and clinical asthma phenotypes. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:218-224