... Visste du at?

  • Atopisk eksem er en kronisk betennelsessykdom i huden som forårsaker eksem på hele kroppen
  • 20 % av barn og 5 % av voksne lider av atopisk eksem1,2
  • De fleste rapportere at konstant kløe er det verste symptomet ved atopisk eksem og 52 % opplever at kløen har en negativ innvirkning på livskvaliteten3
  • Andre sykdommer forekommer hyppig samtidig med atopisk eksem. 24 % rapporterer at barnet også lider av astma, og 23 % av høysnue3
    1. Nygaard U, et al. Emerging Treatment Options in Atopic Dermatitis: Topical Therapies. Dermatology. 2017;233(5):333-343.
    2. Barbarot S, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from an international survey. Allergy. 2018;73(6):1284-1293.
    3. Basert på en undersøkelse med 933 respondenter. Respondentene er foreldre med barn som lever med moderat til alvorlig atopisk eksem (AD).