På grunn av astmaen min er det tungt å ta trappen. Dette er normalt, sant?

Hva kan stå i veien for bedre astmakontroll?

Ulike årsaker kan være til hinder for bedre astmakontroll, og alle kan bidra til å identifisere dem.

PASIENT-LEGE MISFORSTÅELSER

Pasienter og leger kan ha ulike måter å snakke om astmakontroll på, og i en studie hadde nesten 20% av deltagerne ikke diskutert astmasymptomene med legen i det hele tatt. (1)

NASJONALE RETNINGSLINJER

Det er få nasjonale retningslinjer som fokuserer på en helhetlig tilnærming, som tar i betraktning sykdommen, miljømessige risikofaktorer og behandlingsanbefalninger, for å redusere sykdomsbyrden av astma.

UNDERVURDERING AV SYMPTOMER

Det kan være fort gjort å undervurdere hvor alvorlig astma man virkelig har. I en studie fortalte opp til 50 % av deltagerne som opplevde alvorlige symptomer, at astmaen deres var velkontrollert (6).

BEHANDLINGS-STRATEGIER

Mange personer lener seg på hurtigvirkende astmamedisin, som gir øyeblikkelig bedring, men som ikke gjør noe med årsaken til astmasymptomene. I en undersøkelse, hvor 23% brukte hurtigvirkende astmamedisin i løpet av et år hadde 70% av dem forstsatt dårlig kontroll på symptomene. (4)

TILGANG TIL SPESIALIST

Astmaspesialister (lungeleger) vil sannsynligvis være mest oppdatert på det nyeste innen forskning og behandling. Tross det, har 48% av personer med astma aldri besøkt en lungespesialist. (5)

Pasienter og leger kan ha ulike måter å snakke om astmakontroll på, og i en studie hadde nesten 20% av deltagerne ikke diskutert astmasymptomene med legen i det hele tatt. (1)

Det er få nasjonale retningslinjer som fokuserer på en helhetlig tilnærming, som tar i betraktning sykdommen, miljømessige risikofaktorer og behandlingsanbefalninger, for å redusere sykdomsbyrden av astma.

Det kan være fort gjort å undervurdere hvor alvorlig astma man virkelig har. I en studie fortalte opp til 50 % av deltagerne som opplevde alvorlige symptomer, at astmaen deres var velkontrollert (6).

Mange personer lener seg på hurtigvirkende astmamedisin, som gir øyeblikkelig bedring, men som ikke gjør noe med årsaken til astmasymptomene. I en undersøkelse, hvor 23% brukte hurtigvirkende astmamedisin i løpet av et år hadde 70% av dem forstsatt dårlig kontroll på symptomene. (4)

Astmaspesialister (lungeleger) vil sannsynligvis være mest oppdatert på det nyeste innen forskning og behandling. Tross det, har 48% av personer med astma aldri besøkt en lungespesialist. (5)

Bli informert om barrierene her og les videre for å lære mer om alvorlig astma, en variant av astma som kan være spesielt vanskelig å kontrollere.

Kjenner du din astmatype?

Det er ulike typer astma, og pasienter opplever symptomer og astmaanfall i forskjellig grad.

Alvorlig astma

Tilstanden er ofte uoppdaget. Det er på tide å sette fokus på tilstanden og dens konsekvenser.

  1. Fletcher M, Hiles D. Continuing discrepancy between patient perception of asthma control and real-world symptoms: a quantitative online survey of 1 083 adults with asthma from the UK. Primary Care Resp J.2013;24:432-438 
  2. Andrews KL et al. Stigma: Still an Important Issue for Adults With Asthma. Journal of Asthma and Allergy Educators. Vol 4, Issue 4, 2013
  3. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009 (
  4. Reddel HK, et al. Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. BMJ Open. 2017;7:e016688. Available at: https://bmjopen.bmj.com/content/7/9/e016688.full?ijkey=JWTMTG1oSaXXktC&keytype=ref
  5. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009 
  6. Rabe, K. F., Vermeire, P. A., Soriano, J.B., Maier, W.C. Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. Eur Respir J. 2000;16:802-807.