Typiske symptomer er hoste, hvesende pustelyder, tung pust og følelse av tranghet i luftveiene

Målet med astmabehandlingen er symptomkontroll og reduksjon i risiko for forverringer. Denne testen tar kun for seg symptomkontroll1,2. Ut over denne testen bør andre risikofaktorer vurderes av behandlende lege.

Opplever du:

VISSTE DU AT?

> 50 %

av personer med astma overvurderer hvor godt kontrollert astma de har3.

    1. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf Box 2.2, A.( updated 2019)
    2. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf Box 2.2, B. (updated 2019)
    3. Fletcher M, Hiles D. Continuing discrepancy between patient perception of asthma control and real-world symptoms: a quantitative online survey of 1 083 adults with asthma from the UK. Primary Care Resp J.2013;24:432-438