Det finnes dessverre ingen kur for atopisk eksem.

Behandling har derfor som mål å redusere og kontrollere symptomer. Hvilken behandling som brukes avhenger av hvor alvorlig eksemet er, hvor på kroppen det oppstår, alder, og hva man har prøvd ut tidligere.1-3

Grunnbehandling er fuktighetsbevarende midler for å beskytte og styrke hudbarrieren.1-3 Det er viktig at man fortsetter med denne behandlingen selv om man har fått annen behandling av legen, og selv om huden er klar og fin. Ved mild til moderat eksem brukes inflammasjonshemmede kremer som kortisonkrem og kalsinevrinhemmende kremer. Hvis eksemet ikke forbedres eller er alvorlig brukes det gjerne sterke kortisonkremer, eller systemisk behandling. I noen tilfeller vil også sykehusinnleggelse være nødvendig.

Systemisk behandling omfatter lysterapi og/eller immundempende medikamenter som enten tas som piller eller sprøyter. Systemisk behandling utføres typisk av hudleger etter at man har blitt henvist av en allmennlege.1

Test ditt eksem

Hvis du har atopisk eksem kan du ta en test for å evaluere om symptomene er milde, moderate eller kraftige.

Atopisk eksem kan variere fra dag til dag og alvorligheten har betydning for legens behandlingsvalg.

Det kan derfor være nyttig å dokumentere utbrudd og behandligsrespons. Dette kan gjøres ved å ta bilder, notater og/eller bruke evalueringsmetode. Universitetet i Nottingham har utviklet en egenevalueringsmetode for pasienter og pårørende som kalles POEM (Patient-Oriented Eczema Measure). POEM er et spørreskjema med 7 spørsmål lar deg vurdere alvorligheten av eksemet de siste syv dagene. POEM er en vitenskapelig validert metode som blant annet brukes i kliniske studier.4-5

Behandling atopisk eksem

Grafisk fremstilt av Sanofi

    1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, et al. Atopisk eksem. Tidsskr Den Nor Legeforening. 2018;138(13):1256–9.
    2. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, Christen-Zaech S, Deleuran M, Fink-Wagner A, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 May;32(5):657–82.
    3. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, Christen-Zaech S, Deleuran M, Fink-Wagner A, et al. Consensus-3. based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part II. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Jun;32(6):850–78. 
    4. Charman CR, Venn AJ, Williams HC. The Patient-Oriented Eczema Measure: Development and Initial Validation of a New Tool for Measuring Atopic Eczema Severity From the Patients' Perspective. Arch Dermatol. 2004;140:1513-1519 
    5. Charman CR, Venn AJ, Ravenscroft JC, et al. Translating Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) scores into clinical practice by suggesting severity strata derived using anchor-based methods. Br J Dermatol. Dec 2013; 169(6): 1326–1332