Det er kun leger som kan stille diagnosen atopisk eksem.

Mistenker du at du har atopisk eksem bør du ta kontakt med din fastlege eller ditt legekontor for en vurdering eller en henvisning til hudlege.

For å stille diagnosen vurderer legen eksemutslettene (utbredelse, plassering og utseende), kløe, tørr hud, sykdomshistorie, evt. eksem i biologiske familie, og andre eventuelle atopiske sykdommer.1

Legen må også vurdere bekrefte at utslettene ikke skyldes andre sykdommer som gir utslett slik som kontakteksem, seboerisk eksem, psoriasis og skabb.1

Hvis du skal til legen for å vurdere ditt utslett eller fordi du allerede har fått diagnosen atopisk eksem kan det være nyttig å forberede seg.

Legens behandlingsvalg vil avhenge av hvor hissig eksemet er.

Dette vurderes som regel utfra et helhetsbilde av din situasjon og legens erfaring, men kan også måles ved bruk av validerte kliniske verktøy. Ett av dem, Patient Outcome Eczema Measure (POEM), er en egenevaluering du kan gjennomføre her.1-3

Test ditt eksem

Hvis du har atopisk eksem kan du ta en test for å evaluere om symptomene er milde, moderate eller alvorlige.

    1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9.
    2. Charman CR, Venn AJ, Williams HC. The Patient-Oriented Eczema Measure: Development and Initial Validation of a New Tool for Measuring Atopic Eczema Severity From the Patients' Perspective. Arch Dermatol. 2004;140:1513-1519 
    3. Charman CR, Venn AJ, Ravenscroft JC, et al. Translating Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) scores into clinical practice by suggesting severity strata derived using anchor-based methods. Br J Dermatol. Dec 2013; 169(6): 1326–1332