Er du plaget av røde, kløende utslett på kroppen? Det kan skyldes at du har atopisk eksem.

Atopisk eksem kommer av betennelse i huden som gjør at huden blir tørr, klør og utvikler utslett. Det finnes flere årsaker til at sykdommen oppstår, og både arv og miljø spiller inn.

Test eksemet ditt

Hvor alvorlig er eksemet ditt? Har du kontroll over det? 

Ta testene og se om du har kontroll over eksemet ditt – og hva du bør gjøre hvis du ikke har det. Hver test tar bare 1 min.

Kløe

Hovedsymptomet til atopisk eksem er kløe. Kløen varierer med eksemets hissighet, men kan under utbrudd eller for de med moderat til kraftig atopisk eksem ha en betydelig innvirkning på livskvalitet og søvn.1-2

Eksemutslett

Ordet "eksem" er avledet fra det greske ordet ekzéin som betyr "bruse opp, koke over", og er beslektet med det norske ordet "ese". Avledingen er relevant da atopisk eksem drives av kronisk betennelse i huden. Betennelsen gir utslett med rødhet (erytem), nupper (papel), små blærer med klar væske (vesikler), væsking, skorper og fortykket skjellete hud (lichenifisering). 1,3

Atopisk eksem oppstår vanligvis i spedbarnsalderen, og i de aller fleste tilfellene innen femårsalderen. De fleste ”vokser det av seg”, men for noen vil plagene følge dem inn i voksen alder. Eksemutslettenes plassering avhenger av hvor kraftig eksem man har og hvor gammel man er.1

Spedbarn

Eksemetutslettene blir som regel synlig på kinnene først, og deretter på strekksiden av av armer og ben. Ved hissig eksem kan det også spre seg til andre deler av kroppen som bryst, mage og hals.1

Barn

Når barna blir eldre, vil eksemutslettene kunne sette seg på halsen, nakken, lysken, og bøyeleddfurer som knehaser innsiden av albueledd.1

Ungdommer og voksne

Hos tenåringer og voksne kan eksemutslett fortsatt sitte i bøyeledd, men det er vanligere å finne utslettene på hender, hals og i ansiktet. I ansiktet kan man typisk få utslett rundt øyne, munnen eller i hårbunnen.1

Alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgraden av atopisk eksem varierer fra person til person, men også i stor grad hos den enkelte. Atopisk eksem kan utløses av mange ulike faktorer som klima, positivt/negativt stress, histaminrike matvarer, allergier, og irritanter som grove tekstiler eller rengjøringsmidler.1 Det kan være vanskelig å vite akkurat hva som har utløst eller forverret atopisk eksem og kartlegging av irritanter og allergier bør gjøres i samråd med en lege. 

Mild atopisk eksem kjennetegnes gjerne ved tørr hud, lett kløe og lett rødlighet. Alvorlig atopisk eksem kjennetegnes av intens kløe, store utslett, skorper, sprukken hud og væskende sår. Alvorlighetsgrad kan måles med validerte skåringsverktøy. Disse gjennomføres typisk av helsepersonell, men enkelte er laget for pasienters egenvurdering. Universitetet i Nottingham har utviklet ett spørreskjema som lar pasientene selv rapportere og evaluere alvorlighetsdrag - Patient Oriented Eczema Measure (POEM).1-5 

    1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9. 
    2. Simpson EL, Bieber T, Eckert L, et al. Patient burden of moderate to severe atopic dermatitis (AD): Insights from a phase 2b clinical trial of dupilumab in adults. J Am Acad Dermatol. 2016 Mar;74(3):491–8.
    3. Caprona Y de. Norsk etymologisk ordbok: tematisk ordnet. Oslo: Kagge; 2012. 1919 p.
    4. Charman CR, Venn AJ, Williams HC. The Patient-Oriented Eczema Measure: Development and Initial Validation of a New Tool for Measuring Atopic Eczema Severity From the Patients' Perspective. Arch Dermatol. 2004;140:1513-1519
    5. Charman CR, Venn AJ, Ravenscroft JC, et al. Translating Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) scores into clinical practice by suggesting severity strata derived using anchor-based methods. Br J Dermatol. Dec 2013; 169(6): 1326–1332.