En atopisk sykdom kan øke risikoen for å utvikle en annen

Det anslås at ca. en av tre av de med atopisk eksem utvikler astma og to av tre høysnue. Det er også økt forekomst av matallergi blant de med atopisk eksem. Risikoen for å utvikle flere atopiske sykdommer ser ut til å ha en sammenheng med når de oppstår og hvor alvorlige de er. Barn med atopisk eksem har tre ganger høyere risiko for utvikling av astma og høysnue innen fem år enn barn uten eksem, og risikoen øker med jo mer alvorlig eksemet er. Årsakssammenhengen mellom matallergi, atopisk eksem, astma og høysnue er delvis ukjent, men ett fellestrekk er "atopi" - det vil si en tilbøyelighet for å reagere allergisk.1-3

Utvikling av de atopiske sykdommene oppstår hyppigst i ulike aldersgrupper (figur 1). Matallergi og atopisk eksem starter typisk i tidlig barneår, deretter astma og senere høysnue. "Den atopiske marsjen" er et begrep som brukes for å beskrive at de atopiske sykdommene ser ut til å henge sammen og oppstår i en viss rekkefølge. Koblingen mellom tidlig utvikling av atopisk eksem og senere astma og høysnue gjør at man mistenker at en svekket hudbarriere er sentral i den atopiske marsjen. Den eksakte mekanismen er imidlertid ukjent, og personer uten eksem kan også utvikle astma og/eller høysnue.1-3

Den atopiske marsjen
    1. Malt U. komorbiditet [Internet]. Store medisinske leksikon. 2018 [sitert 2019 Mar 14]. Tilgjengelig fra: http://sml.snl.no/komorbiditet
    2. Dharmage SC, Lowe AJ, Matheson MC, et al. Atopic dermatitis and the atopic march revisited. Allergy. 2014 Jan;69(1):17–27. 
    3. Bantz SK, Zhu Z, Zheng T. The Atopic March: Progression from Atopic Dermatitis to Allergic Rhinitis and Asthma. J Clin Cell Immunol. 2014 Apr;5(2):pii: 202. 
    4. Barnetson RSC, Rogers M. Child- hood atopic eczema. BMJ. 2002 Jun 8;324(7350):1376–9.