Astma vil oppleves individuelt, og sykdommen varierer både i symptomer og alvorlighetsgrad

Det finnes mange forskjellige medikamentelle behandlinger, og de fleste med diagnosen kan effektivt holde sykdommen i sjakk med medisiner.1

5 til 10 % av alle astmapasienter har imidlertid en grad av sykdommen som kalles alvorlig astma. Dette betyr at sykdommen vil være vanskeligere å kontrollere. Selv med flere medisiner i bruk, vil man kunne oppleve høy grad av symptomer.2,3

Alvorlig astma blir ofte ikke oppdaget. Pasienter med alvorlig astma er ikke alltid klar over at sykdommen deres faller inn i denne kategorien - og den som ikke selv har astma skjønner ikke nødvendigvis hvor alvorlig det kan være.3,4

Vi ønsker å bidra til økt bevissthet om symptomer på og konsekvenser av alvorlig astma. 

  1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2018. (http://ginasthma.org/download/832/) (13.02.2020)
  2. Bülow AV, et al. The Prevalence of Severe Asthma and Low Asthma Control Among Danish Adults. J Allergy Clin Immunol. 2014;2(6):759-767
  3. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009
  4. Vermeire PA, Rabe KF, Soriano JB, et al. Asthma control and differences in management practices across seven European countries. Respir Med 2002; 96: 142–149
  5. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2019. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf (13.02.2019)
  6. Asthma Society of Canada. Severe Asthma - The Canadian Patient Journey: A study of the personal, social, medical and economic burden of Severe Asthma in Canada. https://www.asthma.ca/wp-content/uploads/2017/06/SAstudy.pdf (13.02.2019)
  7. Nunes C, Pereira AM, Morais-Ameida M. Asthma costs and social impact. Asthma Res Pract. 2017;3
  8. European Respiratory Society. European Lung White Book, Chapter 2: The economic burden of lung disease. Available at: http://www.erswhitebook.org/files/public/Chapters/02_economics.pdf. Last accessed October 2018
  9. Daugherty J, Lin X, Baxter R, et al. The impact of long-term systemic glucocorticoid use in severe asthma: A UK retrospective cohort analysis. J Asthma. 2017 Sep;19:1-8