Atopiske sykdommer

Atopiske sykdommer

Fellesbetegnelsen for allergi, høysnue, astma og eksem.

Om atopisk eksem

Å leve med atopisk eksem kan gi ulike plager avhengig av hvor på kroppen det slår ut, utbredelse og styrke. Plagene er gjerne både fysiske og psykiske, og de kan variere betydelig fra uke til uke.1

Les mer om atopisk eksem

Hvor alvorlig er ditt eksem?

Hvis du har atopisk eksem kan du ta en test for å evaluere om symptomene er milde, moderate eller alvorlige.

En film om å leve med atopisk eksem

"Jeg skulle ønske jeg kunne leve livet fullt ut. Men ingen forstår hvor ille det er."

Magasinet Atopiker

Les om mennesker som lever med atopisk eksem, spørsmål og svar til hudlegen og tips til gode nettsider

Referanser

1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9.