Atopiske sykdommer

Atopiske sykdommer

Fellesbetegnelsen for allergi, høysnue, astma og eksem.

Om atopisk eksem

Å leve med atopisk eksem kan gi ulike plager avhengig av hvor på kroppen det slår ut, utbredelse og styrke. Plagene er gjerne både fysiske og psykiske, og de kan variere betydelig fra uke til uke.1

Les mer om atopisk eksem

Test eksemet ditt

Hvor alvorlig er eksemet ditt? Har du kontroll over det? 

Ta testene og se om du har kontroll over eksemet ditt – og hva du bør gjøre hvis du ikke har det.

En film om å leve med atopisk eksem

"Jeg skulle ønske jeg kunne leve livet fullt ut. Men ingen forstår hvor ille det er."

Magasinet Atopiker

Les om mennesker som lever med atopisk eksem, spørsmål og svar til hudlegen og tips til gode nettsider

Referanser

1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9.