Nesespray, steroider og kirurgi kan være effektivt. Imidlertid gir de ikke alltid varig lindring, fordi de ikke retter seg mot den underliggende type 2-betennelsen assosiert med nesepolypper.1  Og mer enn halvparten av de som blir operert kan oppleve gjenvekst av nesepolypper – og får symptomene tilbake.2,3,4

Hvordan påvirker nesepolypper livet ditt?

Denne testen vil hjelpe deg med å definere alvorlighetsgraden av symptomene dine.

Forstå årsaken bedre

Type 2-inflammasjon er knyttet til ulike sykdommer.

    1. Bachert C, Gevaert E. Advances in rhinitis and rhinosinusitis in 2015. J Allergy Clin Immunol. 2016;138(5):1277-1283.
    2. DeConde AS, Mace JC, Levy JM, Rudmik L, Alt JA, Smith TL. Prevalence of polyp recurrence after endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. Laryngoscope. 2017;127(3):550-555.
    3. Bassiouni A, Wormald PJ. Role of frontal sinus surgery in nasal polyp recurrence. Laryngoscope. 2013;123(1):36-41.
    4. Wynn R, Har-El G. Recurrence rates after endoscopic sinus surgery for massive sinus polyposis. Laryngoscope. 2004;114(5):811-813.