Hvis du sjeldent er plaget av eksem og kløe, så har du kanskje funnet en behandling som kan holde symptomene nede

Fortsett med det du gjør. Oppsøk hjelp straks hvis eksemet blusser opp Hvis du på et tidspunkt opplever at eksemet blusser opp og kløen begynner å plage deg, bør du oppsøke den legen eller hudlegen du tidligere har snakket med eksem om.