Hvorfor får noen atopisk eksem?

Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som innebærer at man har en betennelse i huden. At sykdommen er kronisk betyr at sykdommen er vedvarende. De som har atopisk eksem har en svekket hudbarriere. Dette fører til at allergener og bakterier lettere trenger igjennom huden og aktiverer kroppens immunforsvar. Årsakene til svekket barriere er sammensatte og uklare, men påvirkes av både arv og miljøfaktorer.

Test eksemet ditt

Hvor alvorlig er eksemet ditt? Har du kontroll over det? 

Ta testene og se om du har kontroll over eksemet ditt – og hva du bør gjøre hvis du ikke har det. Hver test tar bare 1 min.

Hvordan kan jeg behandle atopisk eksem?

Det finnes en rekke ting du kan gjøre selv for å lindre eksem. Framfor alt hjelper det å styrke hudbarrieren ved å regelmessig smøre deg inn med fuktighetsgivende kremer  eller salver. Det kan også hjelpe å unngå miljøfaktorer som fører til oppbluss av eksem. Noen opplever også at eksemet forverres ved stress.1

Egenpleie og forholdsregler kan hjelpe deg langt på vei, men det er ikke alltid nok for å forhindre nye utbrudd. For de med svært alvorlig atopisk eksem kan utbruddene noen ganger ikke lindres med egne midler i det hele tatt. Heldigvis finnes en rekke legemiddelbehandlinger som du kan få resept på av hudlegen din.

Hva betyr systemisk behandling?

Behandling ved bruk av legemidler kan deles inn i to kategorier: lokal og systemisk behandling. Lokale behandlinger har i hovedsak effekt på det stedet hvor du har brukt et legemiddel, som for eksempel en salve eller en krem. Systemiske behandlinger er tabletter, sprøyter eller infusjoner som tas opp i kroppen via slimhinner, muskler, fett eller blod, og som dermed fordeles i hele kroppen.2

Hvor alvorlig er det å ha atopisk eksem?

Hvor alvorlig atopisk eksem oppleves, er veldig individuelt. Alvorlighetsgraden defineres ut ifra hvor stor utbredelse eksemet har, hvordan det ser ut, og hvor plaget man er. Mildere symptomer kan være tørr, kløende og følsom hud som er rødlig og har små utslett. Kraftigere symptomer kan være vedvarende kløe, plagsomme utslett med skorper, sprukken hud og væskende sår på store deler av kroppen. Personer som har atopisk eksem har en økt risiko for å utvikle andre atopiske sykdommer, slik som astma og høysnue.1,3-4

    1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9. 
    2. Langeland T. systemisk. I: Store medisinske leksikon [Internet]. 2018 [sitert 2019 Jan 24]. Tilgjengelig fra: http://sml.snl.no/systemisk
    3. Hanifin JM, Thurston M, Omoto M, Cherill R, Tofte SJ, Graeber M. The eczema area and severity index (EASI): assessment of reliability in atopic dermatitis. EASI Evaluator Group. Exp Dermatol. 2001 Feb;10(1):11–8. 
    4. Barnetson RSC, Rogers M. Childhood atopic eczema. BMJ. 2002 Jun 8;324(7350):1376–9.