Atopisk eksem, eller atopisk dermatitt som det heter på det medisinske fagspråket, er en kronisk kløende hudsykdom som gir tørr hud og eksemutbrudd.

I de mest alvorlige tilfellene kan utslett dekke store deler av kroppen.1

Test ditt eksem

Hvis du har atopisk eksem kan du ta en test for å evaluere om symptomene er milde, moderate eller alvorlige.

De aller fleste opplever de første symptomene som barn

Atopisk eksem er relativt vanlig hos barn og i Norge er forekomsten hos småbarn ca. 24%. De fleste vokser av seg symptomene og blant norske 18 åringer er forekomsten ca. 10%. Imidlertid er eksem i barneårene assosiert med økt risiko for eksem som voksne.2-4

Man kan ikke si med sikkerhet si hvorfor noen får atopisk eksem. Det man derimot vet er at personer med atopisk eksem har svekket hudbarriere og betennelse i huden. Dette resulterer i en tørr og følsom hud som er utsatt for kløe.1

En sykdom som påvirker livssituasjonen

Alvorlig atopisk eksem hos voksne kan være svært hemmende og sykdommen kan påvirke livskvalitet og veivalg i livet. Sykdommen kan føre til begrensinger i yrkesvalg og fritidsaktiviteter fordi eksemet kan forverres i miljøer hvor det er mye støv, tørr luft og kulde. Noen opplever i perioder så store utbrudd at de må sykemelde seg. I alvorlige tilfeller kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Både varme og stress kan føre til forverring og utbrudd, og yrker med stress eller tungt fysisk arbeid kan påvirke sykdommen.1,5

I tillegg til de fysiske symptomene kan det også være psykisk krevende å leve med tørr hud og intens kløe. Det er gjerne kløen som oppleves som mest plagsom, og kan ha stor innvirkning på søvnkvalitet. Utslett kan gjøre at man føler seg ubekvem i sosiale settinger, og gå utover selvbildet. Hvor på kroppen eksemet sitter kan også påvirke hvor ubehagelig det oppleves. Arbeider man mye med hendene sine kan eksemet oppleves som veldig belastende selv om man ikke er plaget med utslett andre steder.6

Personer med atopisk eksem har høyere risiko for å utvikle andre atopiske sykdommer, som allergier, astma og høysnue.7

Har du tilbakevendende eksem som klør, væsker eller sprekker? I så fall er det viktig at du kontakter en lege for utredning slik at du kan få riktig hjelp. Det finnes i dag en rekke behandlinger som kan lindre symptomene dine. 

Hvis du har fått diagnosen atopisk eksem kan du gjennom egenvurderingen anslå om du er mildt, moderat eller alvorlig rammet. Testen bygger på det validerte verktøyet POEM (patient oriented eczema measure) som også anvendes av hudleger.8-9

  1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, Vindenes HK. Atopisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen. 2018;138(13):1256–9.
  2. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet Lond Engl. 2016 Mar 12;387(10023):1109–22. 
  3. Berents TL, Lødrup Carlsen KC, Mowinckel P, et al. Vitamin D levels and atopic eczema in infancy and early childhood in Norway: a cohort study. Br J Dermatol. 2016 Jul;175(1):95–101.
  4. Smidesang I, Saunes M, Storrø O, et al. Atopic dermatitis among 2-year olds; high prevalence, but predominantly mild disease--the PACT study, Norway. Pediatr Dermatol. 2008 Feb;25(1):13–8.
  5. Atopisk eksem, yrkesvalg [Internet]. NHI.no. [sitert 2019 Jan 23]. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/allergi/atopisk-eksem-barneeksem/atopisk-eksem-yrkesvalg/
  6. Anderson RT, Rajagopalan R. Effects of allergic dermatosis on health-related quality of life. Curr Allergy Asthma Rep. 2001 Jul;1(4):309–15.
  7. Barnetson RSC, Rogers M. Childhood atopic eczema. BMJ. 2002 Jun 8;324(7350):1376–9.
  8. Charman CR, Venn AJ, Williams HC. The Patient-Oriented Eczema Measure: Development and Initial Validation of a New Tool for Measuring Atopic Eczema Severity From the Patients' Perspective. Arch Dermatol. 2004;140:1513-1519 
  9. Charman CR, Venn AJ, Ravenscroft JC, et al. Translating Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) scores into clinical practice by suggesting severity strata derived using anchor-based methods. Br J Dermatol. Dec 2013; 169(6): 1326–1332