Slik beholder du kontrollen over ditt eksem

Hvis du sjeldent er plaget av eksem og kløe, så har du kanskje funnet en behandling som kan holde symptomene nede.

Fortsett med det du gjør. Oppsøk hjelp straks hvis eksemet blusser opp Hvis du på et tidspunkt opplever at eksemet blusser opp og kløen begynner å plage deg, bør du oppsøke den legen eller hudlegen du tidligere har snakket med eksem om.

MAT-NO-2100847 v1.0 01.2022