Denne siden beskriver vilkårene som styrer bruken av dette nettstedet (heretter «Nettstedet»)

Les disse vilkår og betingelser nøye hvis du ønsker å bruke nettstedet.

Siden vilkårene når som helst vil kunne endres uten forutgående varsel, anbefaler vi at du sjekker dem regelmessig. 

I) Juridiske erklæringer

Immaterielle rettigheter

Nettstedet tilhører og drives av SANOFI-AVENTIS NORGE AS, (heretter «Sanofi»), som er en del av SANOFI-KONSERNET. Oppsettet og alle komponentene, inkludert – men ikke begrenset til – varemerker, logoer og domenenavn som vises på Nettstedet www.atopiker.no, er beskyttet av gjeldende lover om immaterielle rettigheter, og tilhører Sanofi eller dets tilknyttende selskaper, eller deres bruk er underlagt godkjenning fra tredjepart. 

Ingen komponent i Nettstedet kan kopieres, reproduseres, endres, redigeres, lastes ned, denatureres, overføres eller distribueres på noen som helst måte, på noen som helst medier, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Sanofi, med mindre det utelukkende er for bruk i pressen som er betinget av overholdelse av immaterielle rettigheter og eventuelle andre eiendomsrettigheter som nevnes. Kun kopiering for privat bruk er tillatt for din egen personlige, private, ikke-kommersielle bruk, på din personlige datamaskin. 

Følgende utsagn skal vises på alle autoriserte kopier av alt innhold eller deler av innhold på Nettstedet: 
«COPYRIGHT 2019-2024 – SANOFI-AVENTIS NORGE AS – ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT» 

Enhver autorisert bruk av gjenstander som utgjør eller vises på nettstedet må ikke denatureres eller endres på noen som helst måte.

Sanofi eller dets tilknyttede selskaper reserver seg rett til å foreta rettslige skritt mot ethvert brudd på sine rettigheter til intellektuell eiendom. 

Type opplysninger

Nettstedet er dedikert til offentligheten.

Generelt sett tilbyr nettstedet informasjon atopiske sykdommer.

Informasjon, spesielt økonomisk, som publiseres på nettstedet, skal ikke anses som oppmuntring til å investere. Den bør ikke under noen omstendighet fortolkes som prospektering eller som en børsnotering, og heller ikke er den et tilbud om å tegne seg for, kjøpe eller bytte aksjer eller andre verdipapirer i Sanofi og/eller dets tilknyttede selskaper. Sanofi henleder din oppmerksomhet mot det faktum at finansiell informasjon som legges ut på Nettstedet blir regelmessig oppdatert (hvis finansiell informasjon oppgis på nettet). 

Nettstedet kan tilby oppfatninger fra eksperter som konsulteres i et bestemt felt i forhold til innholdet på nettstedet eller utdrag fra presseartikler. Alle slike opplysninger som utelukkende representerer oppfatningen til den eksperten som konsulteres eller publikasjonen, og er ikke nødvendigvis oppfatningen til SANOFI-KONSERNET. Alle slike eksperter er ikke ansatte i Sanofi eller SANOFI-KONSERNET og mottar ikke noen honorarer i bytte mot at SANOFI bruker deres oppfatning. Sanofi er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noen slike opplysninger og oppfatninger. 

Nettstedet kan også inneholde informasjon om helse, fysiske forhold, det medisinske feltet og medisinsk behandling for menneskelig bruk. Den nevnte informasjonen publiseres på Nettstedet, er kun for informasjonsformål og er ingen erstatning for råd fra din lege eller farmasøyt. Informasjonen må ikke under noen omstendighet brukes til å foreta en medisinsk diagnose av en sykdom eller fysisk problem, eller for å forskrive eller bruke medikamenter som presenteres på nettstedet. Du kan bruke Nettstedet til å rapportere helseproblemer, bivirkninger eller produkttekniske klager, eller til å stille tekniske eller medisinske spørsmål angående Sanofis produkter. Men i alle tilfeller bør du rådføre deg med en lege eller farmasøyt. 

Lenker til andre nettsteder

Ansvaret til Sanofi eller til SANOFI-KONSERNET skal ikke pådras av et tredjeparts nettsted som er tilgjengelig via Nettstedet. Sanofi har ingen mulighet til å kontrollere innholdet på slike tredjepartsnettsteder, som er helt uavhengige av Sanofi. Dessuten betyr ikke forekomsten av en lenke mellom Nettstedet og et tredjepartsnettsted at Sanofi under noen omstendighet godkjenner innholdet på et slikt nettsted eller bruken av det. 

I tillegg er du ansvarlig for å ta de nødvendige forholdsregler for å forhindre infeksjon fra Nettstedet, særlig fra et eller flere datavirus, trojanske hester eller andre virus.

Eksterne nettsteder kan inneholde lenker som leder til Nettstedet. Eventuelle slike lenker må ikke opprettes uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra Sanofi. Sanofi er overhodet ikke ansvarlig i tilfelle slike eksterne nettsteder ikke er tilgjengelig. Sanofi foretar heller ingen gjennomgang, kontroll eller godkjenning av dem og er ikke ansvarlig for innhold, reklame, produkter eller andre komponenter som er tilgjengelig på eller via slike nettsteder. 

Ansvarsbegrensning

Sanofi bestreber seg etter beste evne på å sørge for at de opplysninger som offentliggjøres på Nettstedet er nøyaktige og oppdaterte. Selskapet forbeholder seg retten til å korrigere innholdet til enhver tid, uten forhåndsvarsel. Sanofi kan imidlertid ikke garantere at de opplysninger som er tilgjengelig på Nettstedet er nøyaktige, korrekte, oppdaterte eller fullstendige. 

Følgelig, og med unntak for eiendomsskade som følge av grov eller forsettlig uaktsomhet fra Sanofis side, nekter selskapet ethvert ansvar: 

  • for enhver unøyaktighet, feiltakelse eller unnlatelse med hensyn til informasjon som er tilgjengelig på nettstedet; 
  • for enhver skade som skyldes bedragersk inntrengning av en tredjepart, som fører til en endring av informasjon eller elementer som er tilgjengelige på nettstedet 
  • og mer generelt, for enhver eiendomsskade eller følgemessige tap, av noen som helst grunn, av noen som helst opprinnelse, art eller med noen som helst konsekvenser, uansett om Sanofi er blitt advart mot muligheten for slik skade eller tap, som er forårsaket (i) på grunn av noen tilgang til Nettstedet eller fordi det har vært umulig å få tilgang, (ii) på grunn av bruken av Nettstedet, inkludert eventuell skade eller virus som måtte infisere din datamaskin eller noen annen eiendom, og/eller (iii) på grunn av den tiltro som gis til enhver informasjon som kommer direkte eller indirekte fra Nettstedet. 

Komponentene for nettstedet eller for noe annet nettsted leveres «som de er» uten garanti av noe som helst slag, hverken underforstått eller uttrykkelig. Sanofi gir ikke noen underforstått eller uttrykkelig garanti, i relasjon til, uten begrensning, selskapets markedsverdi eller egnethet for noe bestemt formål.

Tilgjengelighet til nettstedet

Du erkjenner at (i) det er teknisk umulig å sikre at Nettstedet er helt feilfritt og at Sanofi ikke kan sikre dette, (ii) feil kan føre til at Nettstedet blir midlertidig utilgjengelig, og (iii) driften av Nettstedet kan påvirkes av hendelser og/eller forhold som Sanofi ikke kontrollerer, for eksempel ved overføring og kommunikasjon mellom deg og Sanofi og mellom Sanofi og andre systemer eller nettverk.

Sanofi og/eller dets leverandører kan til enhver tid endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, hele eller deler av Nettstedet i forbindelse med vedlikehold, forbedring og/eller endring av Nettstedet. Sanofi er ikke ansvarlig for noen endring, suspendering eller avbrytelse av Nettstedet.

Informasjon om produkter

Informasjon som er inkludert og publisert på Nettstedet, vil kunne inkludere direkte eller indirekte referanser til produkter, programmer og tjenester fra SANOFI-KONSERNET som ikke er annonsert eller tilgjengelig i noen land eller regioner, eller som kan oppgis under et annet navn og kan være underlagt reguleringer og bruksvilkår som er ulike, avhengig av land. Slike referanser innebærer ikke at Sanofi eller SANOFI-KONSERNET har til hensikt å selge disse produktene, programmene eller tjenestene i ditt land. Vi viser til Sanofi eller din salgspartner hos Sanofi for eventuelle opplysninger om hvilke produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelig for deg.

Juridiske bestemmelser

Nettstedet og dets innhold er underlagt lovene i Norge, og enhver tvist knyttet til dette er underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

II) Spesifikke vilkår

Utgiver av Stedet:

SANOFI-AVENTIS NORGE AS (Org.no.976 335 147 MVA), a company duly organized under the laws of Norway, having its head office located at Professor Kohtsvel 5-17, 1366 Lysaker, Norway.

Redaktør for publikasjonen
Britt Moe Flatla, Managing Director,  Tel.: +47 67 10 71 00

Nettstedsvert

Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Registrert varemerke

Bruken av visse tredjeparts-varemerker på Nettstedet antyder ikke at deres respektive eiere godkjenner innholdet på Nettstedet. Disse tredjepartene er og forblir helt uavhengige fra Sanofi og SANOFI-KONSERNET.

Foto-/videokreditering

Sanofi vil gi deg denne informasjonen på forespørsel.

GZNO.GZ.18.03.0085a