Alvorlig astma

Hva er alvorlig astma?

Er din astma under kontroll?

Astma vil oppleves individuelt, og sykdommen varierer både i symptomer og alvorlighetsgrad.

Det finnes mange forskjellige medikamentelle behandlinger, og de fleste med diagnosen kan effektivt holde sykdommen i sjakk med medisiner.1

5 til 10 % av alle astmapasienter har imidlertid en grad av sykdommen som kalles alvorlig astma. Dette betyr at sykdommen vil være vanskeligere å kontrollere. Selv med flere medisiner i bruk, vil man kunne oppleve høy grad av symptomer.2,3

Alvorlig astma blir ofte ikke oppdaget. Pasienter med alvorlig astma er ikke alltid klar over at sykdommen deres faller inn i denne kategorien - og den som ikke selv har astma skjønner ikke nødvendigvis hvor alvorlig det kan være.3,4

Vi ønsker å bidra til økt bevissthet om symptomer på og konsekvenser av alvorlig astma. 

Alvorlig astma

 

Konsekvenser

Symptomene på alvorlig, ukontrollert astma vil alltid være til stede, og dermed påvirke hverdagen til både de som lever med tilstanden og deres pårørende.5,6

Alvorlig astma

Symptomer

Personer med alvorlig astma kan oppleve symptomene sine som noe de bare må leve med, til tross for at de er medisinert. Disse personene kan være utsatt for livstruende astmaanfall.1,2 Alvorlig astma kan mistenkes hvis en, på tross av medisinering, opplever symptomer som hoste, tung pust og pustevansker:5 

 • Mer enn to ganger i uken
 • Som avbryter nattesøvnen
 • Som begrenser daglig aktivitet som f.eks. å gå ut av huset, drive idrett og sosial omgang med andre
 • En må bruke hurtigvirkende inhalatormedisin mer enn to ganger i uken

Det kan være fort gjort for personer med astma å undervurdere alvorlighetsgraden av sykdommen, og mange forbinder ikke vanlige symptomer med det å ha dårlig astmakontroll.3

Alvorlig astma

Sosial innvirkning

De negative samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av astma blir ofte undervurdert.7

Selv om bare 5-10 % av alle astmatilfeller er definert som alvorlige, står disse for 50% av de totale kostnadene relatert til astma.7

Astma er knyttet til både direkte kostnader pga. økt helsetjenestebehov som sykehusinnleggelser og medisiner, og indirekte kostnader i form av tapt arbeidstid og/eller lavere produktivitet.8 I tillegg vil langvarig kortisonbehandling i tablettform kunne forårsake alvorlige bivirkninger som grå stær, benskjørhet og diabetes.9

Referanser

 1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2018. (http://ginasthma.org/download/832/) (13.02.2020)
 2. Bülow AV, et al. The Prevalence of Severe Asthma and Low Asthma Control Among Danish Adults. J Allergy Clin Immunol. 2014;2(6):759-767
 3. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009
 4. Vermeire PA, Rabe KF, Soriano JB, et al. Asthma control and differences in management practices across seven European countries. Respir Med 2002; 96: 142–149
 5. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2019. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf (13.02.2019)
 6. Asthma Society of Canada. Severe Asthma - The Canadian Patient Journey: A study of the personal, social, medical and economic burden of Severe Asthma in Canada. https://www.asthma.ca/wp-content/uploads/2017/06/SAstudy.pdf (13.02.2019)
 7. Nunes C, Pereira AM, Morais-Ameida M. Asthma costs and social impact. Asthma Res Pract. 2017;3
 8. European Respiratory Society. European Lung White Book, Chapter 2: The economic burden of lung disease. Available at: http://www.erswhitebook.org/files/public/Chapters/02_economics.pdf. Last accessed October 2018
 9. Daugherty J, Lin X, Baxter R, et al. The impact of long-term systemic glucocorticoid use in severe asthma: A UK retrospective cohort analysis. J Asthma. 2017 Sep;19:1-8

 

GZNO.GZ.19.05.0129a