For personer med alvorlig astma

- og for alle som ønsker å bidra til et bedre liv for astmatikere.

Astma er en kronisk inflammatorisk sykdom, som når den er utilstrekkelig kontrollert vil kunne gi luftveissymptomer, astmaanfall og begrensninger i daglig aktivitet.

Er din astma under kontroll?

Millioner av mennesker lever med daglige astmasymptomer og har akseptert dem som en del av hverdagen. Når man har vent seg til astmasymptomer over flere år, oppleves det kanskje som at astmaen likevel er under kontroll.

Alvorlig astma

Tilstanden er ofte uoppdaget. Det er på tide å sette fokus på tilstanden og dens konsekvenser. 

Kjenner du din astmatype?

Det er ulike typer astma, og pasienter opplever symptomer og astmaanfall i forskjellig grad.

>50%

av personer med astma overvurderer hvor god astmakontroll de har1.

Sjekk dine symptomer

Referanser

  1. Fletcher M, Hiles D. Continuing discrepancy between patient perception of asthma control and real-world symptoms: a quantitative online survey of 1 083 adults with asthma from the UK. Primary Care Resp J.2013;24:432-438

 

GZNO.GZ.19.05.0129a