I tillegg til astma plages enkelte astmatikere også av atopisk eksem, allergiske nesesymptomer (på fagspråket kalt allergisk rhinitt) og nesepolypper

Dette er også sykdommer som henger sammen med type 2-inflammasjon.10

Ved behandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon, er målet å redusere denne betennelsen så mye som mulig, for å hjelpe pasienten å oppnå de fire nøkkelmålene for astmakontroll11:

 • Forebygging av astmaanfall
 • Redusere symptomer for å bedre livskvaliteten
 • Redusere bruken av kortisontabletter
 • Forbedret pust (eller lungefunksjon)

Type 2 inflammsjon. Grafisk fremstilling av Sanofi Genzyme9.

Astma er en kronisk inflammatorisk sykdom

Vitenskapelige studier har gitt en bedre forståelse av betennelsesprosessene knyttet til astma. For 50-70 % av personer med diagnosen astma, vil betennelsen nå bli definert som type 2-inflammasjon.1,2 Pasienter med alvorlig astma har ofte høyere nivå av type 2-inflammasjon i luftveiene, og ved reduksjon av denne vil de kunne få bedre symptomkontroll.3,4

Astma som klassifiseres som "eosinofil" eller "allergisk" (eller en blanding av de to), har underliggende type 2-inflammasjon.5-7 Astma med underliggende type 2-inflammasjon er også kjent som type 2-astma.8

Kjenner du din astmatype?

Det er ulike typer astma, og pasienter opplever symptomer og astmaanfall i forskjellig grad.

Alvorlig astma

Tilstanden er ofte uoppdaget. Det er på tide å sette fokus på tilstanden og dens konsekvenser.

Er din astma under kontroll?

Millioner av mennesker lever med astmasymptomer og har kanskje akseptert de som en del av hverdagen. Opplever du astmasymtomer, men tenker likevel at astmaen din er tilstrekkelig kontrollert?

  1. Woodruff PG, et al. T-helper Type 2–driven Inflammation Defines Major Subphenotypes of Asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180(5):388–395
  2. Peters MC, Mekonnen ZK, Yuan S, et al. Measure of gene expression in sputum cells can identify TH2-high and TH2-low subtypes of asthma. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):388-394
  3. Fahy et al. Type 2 inflammation in asthma--present in most, absent in many. Nat Rev Immunol. 2015 Jan;15(1):57-65."
  4. Dunican EM, Fahy JV. The Role of type 2 inflammation in the pathogenesis of asthma exacerbations. Ann Am Thorac Soc. 2015;12 Suppl 2:S144–S149"
  5. Muraro A, Lemanske RF, Hellings PW, et al. Precision medicine in patients with allergic diseases: Airway diseases and atopic dermatitis-PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2016;137(5):1347-58
  6. Ray A, Oriss TB, Wenzel SE. Emerging molecular phenotypes of asthma. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2015;308(2):L130-40
  7. Matsusaka M, K Fukunaga, H Kabata, et al. Subphenotypes of type 2 severe asthma in adults. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6(1):274-276.e2
  8. Robinson D, Humbert M, Buhl R, et al. Revisiting type 2-high and type 2-low airway inflammation in asthma: current knowledge and therapeutic implications. Clin Exp Allergy. 2017: 47(2): 161-175. 
  9. Global Initiative for Asthma (GINA). GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide.2019. Available at: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf. Last assessed April 2019.
  10. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NM, et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 2016;15(1):35-50
  11. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2018. Available at: https://ginasthma.org/2018-pocket-guide-for-asthma-management-and-prevention/. Last Accessed October 2018