Atopisk eksem påvirker hele familien

Slik svarte 933 foreldre med barn som lever med atopisk eksem i en nordisk undersøkelse

... Visste du at?

  • Atopisk eksem er en kronisk betennelsessykdom i huden som forårsaker eksem på hele kroppen
  • 20 % av barn og 5 % av voksne lider av atopisk eksem1,2
  • De fleste rapportere at konstant kløe er det verste symptomet ved atopisk eksem og 52 % opplever at kløen har en negativ innvirkning på livskvaliteten3
  • Andre sykdommer forekommer hyppig samtidig med atopisk eksem. 24 % rapporterer at barnet også lider av astma, og 23 % av høysnue3

 

Atopisk eksem kan påvirke søvnen

18 % av barn og foreldre lider av søvnmangel3

29 % opplever atatopisk eksem styrerfamilielivet

29 % opplever at atopisk eksem styrer familielivet3

Atopisk eksem påvirker selvtilliten

23 % av barna opplever at sykdommen påvirker selvtilliten, og 14 % av barna er blitt mobbet for sin atopisk eksem3

24 % føler seg utilstrekkelig som forelder

24 % føler seg utilstrekkelig som forelder3

Bekymret for at atopisk eksem vil påvirke barnets utdanning og karriere

26 % er bekymret for atatopisk eksem vil påvirkebarnets utdanning og karriere3

Byrde sykdommen påfører familien

46 % føler at sosialomsorgen og helsevesenet ikke fullt ut forstår hvilken byrde sykdommen påfører familien3

Ikke klar over behandlingsalternativer som finnes

I 35 % av tilfellene er foreldre ikke klar over hvilke behandlingsalternativer som finnes, og 43 % sier at de ikke har noen behandlingsplan for barnet sitt3

Referanser:

1. Nygaard U, et al. Emerging Treatment Options in Atopic Dermatitis: Topical Therapies. Dermatology. 2017;233(5):333-343.
2. Barbarot S, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from an international survey. Allergy. 2018;73(6):1284-1293.
3. Basert på en undersøkelse med 933 respondenter. Respondentene er foreldre med barn som lever med moderat til alvorlig atopisk eksem (AD).

MAT-NO-2100625